Email: nerasecshool@gmail.com Contact: 08369440

Continuous Exam

Home >About Us

नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा माध्यमिक बिद्यालय

बीरेन्द्रनगर ११, गाग्रेताल सुर्खेत

 

 

 

शनिबारीय परीक्षा  २०७६ / १०/ ०४ गते को तालिका

कक्षा

बिषयहरु

Occupation

Social Studies

१०

Social Studies

११

Com. English

१२

Com. English

 

 

परीक्षा समय बिहान ७:०० बजेदेखि १० बजे सम्म

 

 

 प्रधानाध्यापक