Email: nerasecshool@gmail.com Contact: 08369440

continuous exam 2076

Home >About Us

Improve your writing proficiency

नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा माध्यमिक बिद्यालय

बीरेन्द्रनगर ११, गाग्रेताल सुर्खेत

 

 

 

एस  बिद्यालयमा २०७५ सालदेखि कक्षा १०, ११ १२ मा अध्ययनरत बिध्यार्थिहरुलाई शनिबारको अतिरिक्त समयमा शनिबारिय परिक्षा संचालन गरी  बिध्यार्थीहरुको स्तर उन्नति  गर्ने कार्य भइरहेको एस २०७६ सालमा कक्षा , , १०, ११ १२ मा अध्ययनरत बिध्यार्थिहरुको यहि मिति २०७६/०८/०७ गते देखि शनिबारिय परिक्षा संचालनहुने भएकाले समय तालिका सहित यो सूचना प्रकाशित गरियको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ l

प्रधानाध्यापक

 

शनिबारीय परीक्षा  २०७६ /0/ 0 गते को तालिका

       कक्षा

बिषयहरु

Mathematics

Compulsory English

१०

Compulsory English

११

Compulsory English

१२

Economics

Child Development & Learning

 

परीक्षा समय बिहान ७:०० बजेदेखि :३० सम्मा