Email: nerasecshool@gmail.com Contact: 08369440

Saturday Exam 2076 mansir 14

Home >About Us

नेपाल राष्ट्रिय चन्द्रगंगा माध्यमिक बिद्यालय

बीरेन्द्रनगर ११, गाग्रेताल सुर्खेत

 

 

 

शनिबारीय परीक्षा  २०७६ /0/ १४ गते को तालिका

        कक्षा

बिषयहरु

Nepali

Science

१०

Mathematics

११

Education & Pedagogy/Account

१२

Compulsory English

 

परीक्षा समय बिहान ७:०० बजेदेखि १० बजे सम्मा  

 

 

प्रधानाध्यापक